Ευρωπ. Σχέσεις Επικοινωνία
  Protoporia UK- Home
  Eισαγωγικό
  E.D.S.
  ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
 
  C.F. UK
   
  E.E.-Κύπρος
  E.E.
   
   
   
   
   
   
  ________
  Ε.Φ.Ε.Κ Η.Β
  Πρωτοπορία
  ΔΗ.ΣΥ
  ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ
  E.D.S.
   

 

 

Ευρωπαϊκές Σχέσεις Φ.Π.Κ. Πρωτοπορίας Η.Β.

Ευρωπαϊκή Ένωση- Κύπρος

Government


Official Governmental page
http://www.pio.gov.cy/

National Constitution

http://www.pio.gov.cy/cygov/constitution/index.htm

Links to Cyprus Government Webites
http://www.pio.gov.cy/links.htm

Ministry of Education

http://www.moec.gov.cy

House of Representatives

http://www.parliament.cy/
[Back to top]

Cyprus and the European Union

http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_11_00/index.htm
Enlargement: Strategy Paper.

Regular Reports
from the Commission on Progress towards Accession by each of the candidate countries.
http://europa.eu.int/comm/enlargement/contacts/cyprus_en.htm

DG Enlargement
- Team Cyprus - European Commission Brussels. There is also available a list for all the Candidate Countries for accession.
http://www.europarl.eu.int/enlargement/applicants/k.htm

Europarl: Position des gouvernements des ?tats candidats sur l'?largissement de l'Union Europ?enne - Textes adoptes
http://europa.eu.int/abc/governments/others/index_en.html#Cyprus

European Governments on line from the Europa Server. Sites available in this link include those run by the Government and the Ministry of Foreign Affairs.
http://www.cyprus-eu.org.cy/

Office of the Cyprus Negotiator for the Accession Negotiations. It is in three languages: Greek, Turkish (the two official languages of Cyprus) and English.
http://www.eic.ac.cy/

The European Institute of Cyprus.
http://www.delcyp.cec.eu.int/

The Delegation of the European Commission to Cyprus.
http://www.pio.gov.cy/docs/euro/index.htm

EU Documents referring to the Cyprus Issue
http://www.pio.gov.cy/docs/euro/council_of_europe/euro_court/cyprusvsturkey.htm

European Court of Human Rights Case of Cyprus v. Turkey (Application no. 25781/94)
http://www.pio.gov.cy/docs/euro/council_of_europe/euro_court/cyprusvsturkey.htm

http://www.cycollege.ac.cy/u1/aorphani/www/ecentre/eie-c.htm
European Information Electronic Centre. Directed by Prof. Andreas G. Orphanides, Dean of Academic Affairs, Cyprus College

http://europa.eu.int/comm/enlargement/cyprus/index.htm
Enlargement: European Union's relations with Cyprus.
Includes a breafing on the history of Cyprus and states EU's position to the Cyprus Issue. Offers links to the Progress Reports and other key political documents related to enlargement as well as interesting links related to Cyprus.
[Back to top]

Ταυτότητα| Διοικ. Συμβ.| Οδηγός Σπουδών| Δραστηριότητες| Ευρωπ. Σχέσεις| Επικοινωνία| Top
©Copyright Πρωτοπορία Η.Β. All Rights Reserved.
Designed and Developed by Louis Loizou l.loizou@lse.ac.uk| Last updated 0802