Ευρωπ. Σχέσεις Επικοινωνία
  Protoporia UK- Home
  Eισαγωγικό
  E.D.S.
  ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
 
  C.F. UK
   
  E.E.-Κύπρος
  E.E.
 
   
   
   
   
   
  ________
  Ε.Φ.Ε.Κ Η.Β
  Πρωτοπορία
  ΔΗ.ΣΥ
  ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ
  E.D.S.
   

 

 

Ευρωπαϊκές Σχέσεις Φ.Π.Κ. Πρωτοπορίας Η.Β.

EDS- European Democrat Students

EDS Summer University 2002, Berlin Germany

Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ είναι πλήρες μέλος του EDS (European Democratic Student). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε διάφορες περιόδους από το 1982 μέχρι σήμερα η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ κατείχε την αντιπροεδρία της EDS. Πρόσφατα την αντιπροεδρία του EDS κατέχει ο πρώην Πρόεδρος της Πρωτοπορίας ΗΒ Αλέξανδρος Σίνκα.

Στη διεθνή αυτή οργάνωση συμμετέχουν όλες οι χριστιανοδημοκρατικές και φιλελεύθερες-δημοκρατικές φοιτητικές παρατάξεις στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Μέσα από τα όργανα και τους θεσμούς αυτών των διεθνών φοιτητικών οργανώσεων η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ δίνει δυναμικά πάντοτε, το παρόν της.

Το EDS συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Δημοκρατικής Ένωσης (EDU). Επιπρόσθετα, η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ διαμέσου της EDS και της I.Y.D.U λαμβάνει μέρος σε σεμινάρια του Youth Forum της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνοντας έτσι την ευκαιρία επιμόρφωσης στα στελέχη της.

Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ενημερώνει τις αντίστοιχες χριστιανοδημοκρατικές και φιλελεύθερες φοιτητικές παρατάξεις για τη συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο τόσο με διαφωτιστικό υλικό, εκδηλώσεις και ομιλίες στις διάφορες χώρες όπου οργανώνονται διεθνή σεμινάρια και συνέδρια, όσο και με επισκέψεις μελών των διεθνών αυτών οργανισμών στην Κύπρο.

Μέσα στα πλαίσια αυτά εγκρίθηκαν πολλά ψηφίσματα που έθεσαν το πρόβλημα της Κύπρου στην ορθή τους βάση. Κάποια από αυτά τα ψηφίσματα διαβάστηκαν και διανεμήθηκαν στην παρουσία Τούρκων επισήμων.

Επιπρόσθετα γίνονται προσπάθειες για ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των νέων της Ευρώπης, καταθέτει εισηγήσεις για λύση των προβλημάτων των νέων και συμβάλει ταυτόχρονα στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής προοπτικής της Κύπρου.


Ταυτότητα| Διοικ. Συμβ.| Οδηγός Σπουδών| Δραστηριότητες| Ευρωπ. Σχέσεις| Επικοινωνία| Top
©Copyright Πρωτοπορία Η.Β. All Rights Reserved.
Designed and Developed by Louis Loizou l.loizou@lse.ac.uk| Last updated 0802