Ευρωπ. Σχέσεις Επικοινωνία
  Protoporia UK- Home
  Eισαγωγικό
  E.D.S.
  ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
 
  C.F. UK
   
  E.E.-Κύπρος
  E.E.
   
   
   
   
   
   
  ________
  Ε.Φ.Ε.Κ Η.Β
  Πρωτοπορία
  ΔΗ.ΣΥ
  ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ
  E.D.S.
   

 

 

Ευρωπαϊκές Σχέσεις Φ.Π.Κ. Πρωτοπορίας Η.Β.

Conservative Future- UK

Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ενημερώνει τις αντίστοιχες χριστιανοδημοκρατικές και φιλελεύθερες φοιτητικές παρατάξεις για τη συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο τόσο με διαφωτιστικό υλικό, εκδηλώσεις και ομιλίες στις διάφορες χώρες όπου οργανώνονται διεθνή σεμινάρια και συνέδρια, όσο και με επισκέψεις μελών των διεθνών αυτών οργανισμών στην Κύπρο.

Ταυτότητα| Διοικ. Συμβ.| Οδηγός Σπουδών| Δραστηριότητες| Ευρωπ. Σχέσεις| Επικοινωνία| Top
©Copyright Πρωτοπορία Η.Β. All Rights Reserved.
Designed and Developed by Louis Loizou l.loizou@lse.ac.uk| Last updated 0802