Ευρωπ. Σχέσεις Επικοινωνία
  Protoporia UK- Home
  Ταυτότητα
  Διοικητικ.
  Συμβούλιο
 
 
  Οδηγός
  Σπουδών
   
  Δραστηρ.
   
  Ευρωπ.
  Σχέσεις
   
  Επικοινων.
  ________
  Ε.Φ.Ε.Κ Η.Β
  Πρωτοπορία
  ΔΗ.ΣΥ
  ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ
  E.D.S.
   

 

 

Επικοινωνήστε με την Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία Η.Β
Τμήμα Πληροφοριών


Για γενικές πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεστε στο Τμήμα Πληροφοριών της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορίας Η.Β:

email: protoporiauk@agrino.org

Για να λαμβάνετε μηνύματα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Φ.Π.Κ. Πρωτοποριας Η.Β. συμπληρώστε:

Protoporia UK Newsletter!
'Ονομα:
Επώνυμο:
Πανεπιστήμιο:
Email:
Διεύθυνση Η.Β.:
Τηλέφωνο:
Διεύθυνση Κύπρου:
Τηλέφωνο:
Powered by YourMailinglistProvider.com

Γενικές Πληροφορίες

Ακόμη για γενικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους ακόλουθους, ή με οποιοδήποτε άλλο άτομο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τους εκπροσώπους της παράταξής μας στα διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας:

Μιχάλης Τίμινης
email: eu214@city.ac.uk, τηλ: 99647132, 07880602537

Δημήτρης Μιχαηλίδης
email: ah9126@gmw.ac.uk, τηλ: 99580888, 07900251819

Λούης Λοϊζου
email: l.loizou@lse.ac.uk, τηλ: 07899943910


Για θέματα που αφορούν την ιστοσελίδα, όπως τεχνικά ή περιεχομένου, παρακαλώ απευθυνθείτε στον:
Λούη Λοϊζου.

 

Ταυτότητα| Διοικ. Συμβ.| Οδηγός Σπουδών| Δραστηριότητες| Ευρωπ. Σχέσεις| Επικοινωνία| Top
©Copyright Πρωτοπορία Η.Β. All Rights Reserved.
Designed and Developed by Louis Loizou l.loizou@lse.ac.uk| Last updated 0802