Ευρωπ. Σχέσεις Επικοινωνία
  Protoporia UK- Home
  Ταυτότητα
  Διοικητικ.
  Συμβούλιο
 
 
  Οδηγός
  Σπουδών
   
  Δραστηρ.
   
  Ευρωπ.
  Σχέσεις
   
  Επικοινων.
  ________
  Ε.Φ.Ε.Κ Η.Β
  Πρωτοπορία
  ΔΗ.ΣΥ
  ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ
  E.D.S.
   

 

 

δυναμικά και στην κοινωνία των πληροφοριών...
Κ
αλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Παράταξης Κυπρίων Πρωτοπορίας Ηνωμένου Βασιλείου. Σκοπός της ανανεωμένης μας ιστοσελίδας είναι η όσον καλύτερη και αποδοτικότερη ενημέρωση των φοιτητών του Ηνωμένου Βασιλείου για τις θέσεις και τις δραστηριότητες που αναπτύσσει η παράταξή μας.

Πρόσθετα μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για την δομή της τοπικής Πρωτοπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου και για τα εκάστοτε άτομα που την απαρτίζουν και την εκπροσωπούν στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ακόμη στην νέα μας σελίδα "Εκλογές ΕΦΕΚ ΗΒ 2002", που θα είναι στο διαδίκτυο στο άμεσο μέλλον, θα μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για τις επικείμενες εκλογές της ΕΦΕΚ ΗΒ, τους υποψήφιους που στηρίζει η παράταξή μας, και την εκλογική διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Emvlima  Protoporias
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΗΒ

Ταυτότητα| Διοικ. Συμβ.| Οδηγός Σπουδών| Δραστηριότητες| Ευρωπ. Σχέσεις| Επικοινωνία| Top
©Copyright Πρωτοπορία Η.Β. All Rights Reserved.
Designed and Developed by Louis Loizou l.loizou@lse.ac.uk| Last updated 0802